jkonsult

Google Phantom 2 algoritms

Алгоритм Google Phantom 2 Регулярно разрабатываются новые алгоритмы и для уже существующих разрабатываются новые версии, чтобы фильтровать то, какие сайты попадут на самые верхние позиции

Read More »

Google Phantom 2 algoritms

Google Phantom 2 algoritms Regulāri tiek izstrādāti jauni algoritmi un jau esošajiem tiek izstrādātas jaunas versijas, lai filtrētu to, kuras mājaslapas nonāks līdz Google meklētāja

Read More »